Asigurare malpraxis medici

Asigurare malpraxis medici

2 mai 2023 Asigurări 0
Distribuie pagina dacă ti-a fost de folos!

Loading

Polița de asigurare malpraxis medici este o poliță de asigurare profesională care are ca scop asigurarea în cazul unei culpe medicale efectuată de medici în cadrul activităților desfășurate cu pacienții. Este o asigurare care are rolul de a proteja medicii din unitatile sau cabinetele medicale de consecințele financiare generate de erorile ce pot interveni în efectuarea actului medical, acoperind despăgubirea prejudiciilor cauzate pacienților lor, conform contractelor încheiate cu societățile de asigurare.

Orice persoană poate gresi, asta e cert. Totodată susțin cu tărie că toți am greșit și greșim în viață, indiferent cât de bine suntem pregățiți într-un domeniu profesional sau de altă natură.

În desfasurarea activității profesionale poți să greșești oricând din terțe motive: oboseală, neatenție, stres, o zi sau o perioadă proastă sau pur și simplu datorită unor factori externi. Astfel poți să produci unor terțe părți prejudicii financiare datorate unor erori, omisiuni, imprudență sau neglijență profesională.

Polița de asigurare malpraxis medici care este o asigurare de raspundere civilă profesională te va ajuta sa indrepti greselile asigurand continuitatea activitîții tale ca medic.

Asigurarea malpraxis medici conține două componente de asigurare pentru care se pot obține daune în situația unui malpraxis medical, respectiv:

 • daune materiale ce sunt cuantificabile și pot fi dovedite reprezentând facturile de la medicamente, îngrijirile medicale, cât și orice alte cheltuieli efectuate în urma prejudiciului suferit de pacient ca urmare a culpei medicale
 • daune morale care care au la bază suferinţa fizică ori psihică a persoanelor prejudiciate din culpa medicală care nu pot fi cuantificabile, adică nu pot fi deovedite din punct de vedere material, astfel încât rămâne la latitudinea instanţei de judecată ori a părţilor să stabilească valoarea lor.

Din punct de vedere legislativ este suficient ca polița de asigurare malpraxis să acopere doar componenta de daune materiale, daunele morale putând fi excluse.

De asemenea din punct de vedere al Colegiului Medicilor este necesar și sufiecient ca asigurarea malpraxis medici să conțină doar daunele materiale pentru a primi Avizul de liberă practică, dar dacă medicul este dat în judecată de catre o persoană fizică sau juridică pentru prestația medicală, cel care o acționează în instanță poate cere pe langă daunele materiale și daune morale.

In prezent, legislația îi obligă pe medici să isi incheie asigurare malpraxis, fără a se face distincție intre daunele materiale și cele morale, iar marea majoritate optează pentru o acoperire minimă obligatorie care implică doar daunele materiale, și de cele mai multe ori, exclude prejudiciile morale.

Recomandarea noastră este ca medicul să încheie o asigurare care să conțină amebele componente (atat daune materiale cât și daune morale) care să acopere eventualele solicitări ca parte din proces, în cazul în care va fi acționat pe perioada asigurării în instanță.

Ce riscuri acoperă polița de asigurare malpraxis medici?

Riscurile acoperite de o poliță de asigurare malpraxis pentru medici rezultate din fapte culpabile (eroarea, omisiunea, neglijența, încălcarea neintenționată a atribuțiilor profesionale) săvârșite de medic în prestarea unui serviciu profesional sunt:

 • raspundere civilă profesională ce reprezintă despagubirile solicitate asiguratului de un păgubit
 • cheltuieli privind servicii de limitare a despăgubirilor
 • cheltuieli de refacere a documentelor

Ce despăgubiri se acordă pentru o poliță de asigurare malpraxis medical?

Asigurare malpraxis medici este o poliță de răspundere civilă profesională ce acopera:

 • sumele stabilite în baza unei hotărâri judecatorești / arbitrale sau întelegeri amiabile rezultate în urma culpei actului medical pentru vătămări corporale sau deces;
 • pagube materiale;
 • cheltuieli de apărare cum ar fi cheltuielile de judecată și / sau costurile constultanților externi ale medicului asigurat, dacă a fost obligat la desdăunare;
 • cheltuieli cu servicii de limitare a despăgubirilor cum ar fi onorariile și / sau costurile necesare pentru serviciile unui avocat / consultant extern, solicitate în scopul minimizarii riscului);
 • cheltuieli de refacere a documentelor
 • daune morale cauzate ca urmare a vătămărilor corporale sau a decesului, dacă se semnează această clauză opțională în contractul încheiat cu societatea de asigurare, clauză care are un cost suplimentar pentru medicul asigurat.

Excluderi din asigurare pentru care nu vei fi despăgubit

Conform contractului încheiat cu societatea de asigurare există unele exceptii si cazuri pentru care polița de asigurare malpraxis medici nu intră în acțiune pentru a despagubi medicul, excepții ce sunt prevăzute în contractul de asigurare, respectiv:  

 • pagubele produse cu intentie de către medicul asigurat;
 • pagubele produse de medicului asigurat ca urmare a încălcării grave a reglementărilor legale privind exercitarea profesiei;
 • pentru producerea prejudiciilor în timp ce medicul asigurat se afla sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor sau substantelor halucinogene de orice fel;
 • alte clauze prevăzute în contract sau condiții de asigurare pe care societatea de asigurare refuză să le despăgubească.

Cui se adresează o astfel de poliță de asigurare malpraxis medici?

Oricărui tip de medic, indiferent de specializarea deținută.

Care este baza legală pentru o asigurare malpraxis medici?

Conform Legii 95/2006 toți medicii și personalul auxiliar din unitățile medicale existente pe teriotoriul României sunt obligați să aibă o poliță de asigurare malpraxis medical.

La ce sumă asigurată trebuie să închei asigurarea malpraxis?

Suma asigurată reprezintă valoarea la care trebuie încheiată polița de asigurare malpraxis medici, iar aceasta poate fi stabilită de către medicul asigurat, în funcție de tipul de calificare profesională, ținând cont de limitele minime menționate în Ordinul nr. 346/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intră în relații contractuale cu casele de asigurări de sanatate.

Despre autorul postării:


Distribuie pagina dacă ti-a fost de folos!

Ai nevoie de ajutor?